• Föräldrar och barn på promenad i ett höstigt Gertrudsvik. Denna gång för att lära mer om svamp. Foto: Lena Dahlberg
  • Jan Henriksson berättar om vilka förutsättningar som krävs för ett bra svampår, rätt mängd nederbörd vid rätt tidpunkt bland annat.

Jan vill ge vuxna kunskap om naturen

Nu ska de allra minsta bebisarna locka med sig föräldrarna ut i naturen. Inte riktigt medvetet förstås, men den som ändå ska gå på barnvagnspromenad kan ju göra det i naturen – och till på köpet lära sig en del om den.

Så resonerar Jan Henriksson, Naturskyddsföreningen i Tjust, när han arrangerar promenaderna den första onsdagen varje månad.

– Tidigare år samlades vi alltid vid Naturum, nu kommer vi vara på olika ställen varje gång för att fler ska få möjlighet att komma och för att det blir mer varierat så här.

Första tillfället för hösten var för en vecka sedan då promenaden var i Gertrudsvik. Martina Hägglund var en av de åtta vuxna som deltog, med sonen Harry tio månader.

– Jag bor i närheten så det passade bra. Jag gör det mest för min egen skull, det är ett skönt sätt att komma ut.

Svamp gillar ek och hassel

Jan Henriksson väljer ett tema för varje tillfälle. Denna gång är det svampar.

– Gertrudsvik har mycket ek och hassel, det gynnar svampar. Det moderna skogsbruket missgynnar annars ofta artrikedomen.

– Man kan tro att det alltid ska vara gott om svamp på hösten, men så är det ju inte. Det beror bland annat på nederbörden, inte bara den som kommer nu utan även hur det sett ut tidigare under året.

Nästa promenad är i november och handlar då om fågelmatning vintertid.