Insamlade medel delas ut

Under hösten 2012 fram till jul samlade Lions Club Västervik ihop över 180 000 kronor. Dessa insamlade medel har fördelats enligt följande:

Lions Internationella hjälpfond MVJ: 21 000 kr

Lions Internationella hjälpfond Tältprojekt: 5 000 kr

Lions Internationella hjälpfond Mässlingsprojekt: 1 500 kr

Lions Forskningsfond vid Linköpings Universitetssjukhus:

25 000 kr

Nationella och internationella projekt (beslutade av Riks-och distriktsmöten): 13 500 kr

Världens Barn:10 000 kr

Röda Fjädern (forskning barndiabetes): 35 000 kr

Frälsningsarmen Västervik: 20 000 kr

Västervikshjälpen utan gränser: 20 000 kr

Kvinnojouren Västervik: 10 000 kr

Svenska Kyrkan (Diakonissorna): 9 000 kr

Äldreomsorgen: 4 000 kr

Utöver detta har till sjukhusets barnavdelning, akuten, Räddningstjänsten och Polisen överlämnats cirka 500 mjukisdjur i form av ett lejon.