Information

Utgives av:
Mediagruppen Swepress Media AB

Produktion/produktionsadress:
Kvarngatan 7
593 30, Västervik

Besöksadress och telefonnummer:
Kvarngatan 7
593 30, Västervik
0490-25 86 00

Ansvarig utgivare:
Bengt Ingemarsson, 0492-160 00
bengt.ingemarsson@swepress.se

Chefredaktör:
Alf Wesik, 0492-16 132
wesik@swepress.se

TS-kontrollerad upplaga: 
20 500 ex.

Tryck:
DN Bold Tryckeriet, Akalla

Distribution:
Swepress Direktreklam och Postens gruppreklam.

Distribueras till:
Samtliga hushåll i Västerviks kommun ca. 18 500 st.