• Eva Grenfeldt, studie- och yrkesvägledare, och Karin Olsson, biträdande rektor på Gamleby Folkhögskola, välkomnar sökande till de platser som finns lediga. Foto: Lena Dahlberg

Högt söktryck till folkhögskolan

- men än finns det platser kvar

Många ungdomar vill läsa vidare men betygskraven kan vara tuffa när det gäller utbildningar på högskola och universitet. I väntan på nästa intag kan ett år på folkhögskola vara ett steg på vägen. – Det ger större möjlighet att komma in på högskola eftersom man då söker i flera kvoter, säger Eva Grenfeldt, studie- och yrkesvägledare på Gamleby Folkhögskola.

En av de mest populära utbildningarna på Gamleby Folkhögskola är det naturvetenskapliga basåret.

– För den som vill bredda till exempel sina samhällsvetenskapliga utbildning är det stor skillnad att läsa på en folkhögskola jämfört med ett basår på högskola, säger Karin Olsson, biträdande rektor.

– Visserligen är tempot högt, men vi har lärarledda lektioner och en helt annan studiemiljö.

Lyckad modell

”Allmän kurs” är också efterfrågad. Den är till för den som behöver komplettera grundskole- eller gymnasiebetyg.

– Nytt för i år är att grupperna hålls samman för att kunna arbeta mer tematiskt och för att stärka gruppkänslan.

– För oss är det viktigt att skapa en närhet och relation till våra elever, det är själva grundtanken med en folkhögskola. Vi tror att fler lyckas med den modellen.

Platser kvar

Även om terminen startat finns det platser kvar på en del utbildningar.

– Fritidsledarutbildningen, de textila utbildningarna samt folkmusiklinjen och visskolan har platser kvar.

Är man osäker på vad som behöver kompletteras i betygen eller är nyfiken på någon av utbildningarna inom folkhögskolan är välkomnar att ta kontakt, säger Eva Grenfeldt.

– Vägledning kan vi hjälpa till med när som helst under terminen.