Hjälp från ambassaden

Råkar man illa ut utomlands finns hjälp att få från den svenska ambassaden.

I korthet kan en ambassad hjälpa till med följande:

• Hjälpa dig att få ett nytt pass

• Hjälpa dig vid större olyckor

• Ge råd om hur du för över pengar från Sverige

• Kontakta ditt försäkringsbolags alarmcentral

• Kontakta dina anhöriga i en nödsituation

• Hjälpa till med ett tillfälligt lån för att ta dig hem till Sverige i en nödsituation som du inte själv är ansvarig för

• Ge råd om läkare, tolk eller försvarsadvokat

• Hjälpa dig om du blivit utsatt för brott

• Ge hjälp i samband med dödsfall i utlandet

Källa: travelpix