• Lars Ranstam, styrelseordförande i EPS AB, bolaget som äger Gertrudsvik Sjöstad. Foto: Lena Dahlberg
  • Per Karlsson, platschef på Gertrudsvik, samt Lars Ranstam tittar över områdets nyaste byggplaner. Fler bostadsrätter, byggklara tomter och stugor är på gång framöver.

Gertrudsvik – investering med många möjligheter

Möjlighet att växa inom områden som vård, industri och bostäder

Med flera olika boendemöjligheter och verksamheter är Gertrudsvik Sjöstad ett område som växer och utvecklas hela tiden. Men med ett långsiktigt perspektiv. – Vi ser området som en investering för framtiden och har hittills lagt nästan 400 miljoner här, säger Lars Ranstam, styrelseordförande i EPS AB.

Det är nu nio år sedan Lars Nilsson, vd för Executive Properties Svenska AB, EPS, köpte Gertrudsvik. Efter hans bortgång i mars 2009 är det hans fru, Inger Nilsson, som äger företaget.

– När EPS tog över var 15 procent av all lokalyta uthyrd. Den siffran är nu 95 procent. Det är roligt att se den utvecklingen, säger Lars Ranstam.

– Det ger också många arbetstillfällen, tillägger Per Karlsson, platschef. Runt 400 personer arbetar här.

Unikt område

Gertrudsvik Sjöstad har varit en byggarbetsplats de senaste nio åren. Och det är ständigt något på gång.

–Nya villor tar plats, fastigheter renoveras och vi planerar för helt nya bostadsområden. Dessutom är vi öppna för många sorters kommersiell verksamhet och kan tänka oss att både bygga nytt, hyra ut och sälja tomter om intresse finns.

Lars Ranstam och Per Karlsson menar att området är unikt på så sätt att det finns en detaljplan som möjliggör nybyggnationer inom både hotell, handel, service, vård, industri och bostäder.

– Det finns till och med tillstånd för en golfbana.