• Emma Johansson byter fotrännor på ett tak från 1893.

Framtiden som plåtslagare

Plåtslagare är ett yrke som det antagligen kommer bli brist inom. Mest ont om plåtslagare är det i åldersspannet 30 till 60 år, tror syskonen Johansson.

– Branschen har jobbat hårt under senare år för att lyfta fram yrket. Jag var Plannjas reklampelare för några år sedan, säger Emma Johansson. Det var kul och gav positiv feedback.

– Nu sitter jag med i ”Framtidsgruppen”, en styrgrupp som jobbar med att synliggöra yrket. Vi har bland annat tagit fram en kurs riktad till yngre plåtslagare som ska ta över ett företag de närmaste åren.