• Fredan erbjuder under sommarmånaderna ett flertal avgångar från Västervik till bland annat Lysingsbadet och Hasselö. Förslaget innebär en förlängd säsong.

Förlängd säsong för Freden?

Sammarbete mellan kommunen och KLT

Färjetrafiken med Freden mellan Västervik och Hasselö kan få förlängd säsong. Detta om förslaget om ett sammarbete med kommun och KLT går i lås.
– Vi håller just nu på att diskutera ett eventuellt kommande sammarbete  och när vi ses för möte i augusti kommer vi framföra vår syn på saken, säger Tomas Rais på färjelinjen Freden.
Förslaget innebär att den regulära färjetrafiken som nu enbart trafikeras på sommaren förlängs till så långt isen ännu inte lagt sig. Detta skulle öka rörligheten för såväl turister som invånare mellan skärgårdens öar. Men för att kunna trafikera under lågsäsong krävs kommunalt stöd.
– Att trafikera denna sträcka innan och efter högsäsong är inte kommersiellt lönsamt, men genom ekonomiskt stöd och ett samarbete med lokaltrafiken kan detta förslag vara möjligt.

Kommunen positiv

Västerviks kommun ställer sig än så länge positiv till ett samarbete. Kommunalrådet Harald Hjalmarsson anser att utökad färjetrafik är viktigt för stadens utveckling och kanske till och med ett måste inför framtiden.
– Vår ambition är att erbjuda lokaltrafik till alla delar av kommunen och eftersom stora delar av Västerviks landsbygd är skärgård är det viktigt att vi erbjuder regulär trafik året runt, säger Harald Hjalmarsson.