Förening för bröstcancer

I Oskarshamn bildades 2006 föreningen Blåkulla för att stödja bröstcancerdrabbade kvinnor. Sedan januari 2012 finns det även en underavdelning i Västervik.

Marie-Louise Ask Nilsson är en av de som engagerar sig i Blåkulla/Västervik.

– Vi är 36 kvinnor i vår grupp. Ungefär en gång per månad ordnar vi träffar där den som vill kan vara med. Man behöver ofta någon att prata med som är i samma situation.

Ordnar aktiviteter

Vid en del tillfällen ordnas speciella aktiviteter som till exempel visning av olika proteser och underkläder.

– Vi har även vattengymnastik en gång per vecka, säger Marie-Louise Ask Nilsson.

– Nu under oktober kommer vi att finnas ute i en del butiker för att sälja ”Rosa Bandet”. Då går det bra att ta kontakt med oss för att få mer information.