• En stabil blockstensmur håller samman det stora stenpartiet med trappor, planteringar och en bäck som slutar i en mindre damm. Foto: Lena Dahlberg
  • En mindre mur kan bli en vacker detalj till ett utegolv av granit. Stenen blir en fin inramning till trätrappor och uterum.

Förändra trädgården med stenar och murar

Lättskött och personligt

En svårskött slänt med buskage fick för några år sedan ett helt nytt utseende. Med hjälp av en grävmaskin och flera lass bergmaterial och ny jord är det numera en stenslänt med trappor, rosor och en bäck.

Mattias Kessén, Linderson Mark & Bygg AB, visar runt i en villaträdgård där hans företag gjort en grundlig ”renovering” och uppdatering.

– Först gäller det att få bort all växtlighet, sedan bygger vi upp stenpartiet från grunden. Det går åt en hel del bergmaterial i botten, överst ligger naturstenar med bergkross mellan. Här och var finns matjord där familjen planterat rosor bland annat.

Muren ramar in

Trägården har nyss vaknar ur vintervilan och visar ännu inte upp sin finaste sida, men det går lätt att föreställa sig blommande rosor och alunrot som en vacker kontrast mot de rundade naturstenarna.

En snirklande bäck, flera olika trappor och en svängd blockstensmur som håller samman det stora stenpartiet har blivit ett fint blickfång i trädgården.

– Sommaren 2013 gjorde vi nästa projekt. Familjen hade byggt ett uterum med trädäck och ville ha granitplattor och en mindre mur i anslutning till gräsmattan. Det blev en fin inramning till uteplatsen.