• Maja Holgersson är en i gänget av tävlingsgymnaster i Västerviks gymnastikförening, en förening där medlemsantalet växer. Foto: Lena Dahlberg
  • Bitte Björk är ordförande för Västerviks gymnastikförening.
  • Felice Pettersson och Bitte Björk ser till att träningen på barr går säkert till.

Fler medlemmar efter flytten till Almvik

Gymnaster i ny lokal

Full aktivitet fem av veckans sju dagar med mer än 100 barn och ungdomar. Västerviks Gymnastikförening har märkt ett ökat intresse för gymnastik, både hos tjejer och killar. - Vi var rädda för att det skulle komma färre till grupperna nu när vi är i Almvik – det blev tvärtom!

Bitte Björk, ordförande i Västerviks Gymnastikförening är nöjd. Det finns helt klart en god återväxt när det gäller intresset för gymnastik i Västerviks kommun, det som möjligen känns lite oroligt är antalet ledare.

– Vi är ett tiotal ledare, men skulle behöva vara fler. Tack vare föräldrar som ställer upp fungerar det. Vi tänjer på oss och vill hålla igång så många grupper som möjligt eftersom intresset är så stort.

– Men jag har god förhoppning om att de äldre ungdomarna växer in mer och mer i ledarrollen.

Stort intresse

De flesta träningar har tidigare varit i gymnasiets idrottshall, men när det var dags för läger i somras skulle golvet renoveras och föreningen stod utan lokal.

– Vi hade tidigare önskat att få vara i Almviks idrottshall, vilket vi fick nu när det blev lite bråttom. Och här har vi blivit kvar, säger Bitte Björk.

– Almvik ligger bättre till eftersom upptagningsområdet är hela Västerviks kommun. Vi befarade dock att det kunde bli ett medlemstapp, men det har blivit tvärtom. När vi hade Öppet hus i augusti kom det massor med folk som ville prova på.

Många grupper

Västerviks Gymnastikförening fyller 100 år om sex år. Det är en aktiv förening som driver gymnastik för både barn, ungdomar och vuxna.

– Vi har två barngrupper i åldrarna tre till sex år, två lågstadiegrupper, två mellanstadiegrupper och en tävlingsgrupp med spridda åldrar. Dessutom en helt nystartad grupp med 16 killar i åldrarna sex till femton år. Sammanlagt mer än 100 barn och ungdomar.

– Dessutom har vi ett utbyte med Ungern sedan tio år tillbaka. Nästa sommar är det vår tur att åka dit.