• Antalet hundar ökar i Sverige, men ej hos barnfamiljerna.

Fler hundar, färre katter

Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån har hundarna blivit fler, katterna färre och några av våra vanliga sällskapsdjur som marsvin och burfåglar finns hos allt färre familjer. De nya uppgifterna visar också att barnfamiljer i allt mindre grad har hundar och katter.

Det finns 784 000 hundar och 1 159 000 katter i Sverige. Det motsvarar en ökning av antalet hundar med 8 procent och en minskning av antalet katter med 8 procent jämfört med den senaste undersökningen från 2006.

Undersökningen visar också på en tydlig trend: antalet hundar och katter som bor i barnhushåll minskar. Nästan 70 procent av Sveriges hundar respektive katter bor i hushåll utan barn vilket är en ökning med ungefär 5 procentenheter jämfört med 2006.

Källa: Jordbruksverket