• Bo Lewander är aktiv i Naturskyddsföreningen och Tjust fågelklubb. Foto: Ellinor Harrysson

Fiskesatsning i Maren hotar sällsynta fågelarter

”De kommer att fly därifrån”

Naturskyddsföreningen och Tjust fågelklubb kritiserar Jakt och Fiskebutikens idé om att utveckla fisket i sjön Maren i Västervik. Anledningen är att två skyddade fågelarter häckar intill sjön. I området finns även en sällsynt flora som riskerar att bli nedtrampad.
Förra veckan skrev vår tidning om Jakt och Fiskebutiken som vill utveckla fisket i sjön Maren i Västervik.
Jonas Hellström och Tom Josefsson som driver Jakt och Fiskebutiken vill arrendera fisket i sjön och plantera Regnbågsfisk.

”Kommer väcka protest”

Naturskyddsföreningen och Tjust fågelklubb är kritiska till förslaget.
Intill sjön häckar nämligen de två skyddade fågelarterna Storlom och Fiskgjuse.
Det är två sällsynta fågelarter som enligt Bo Lewander är väldigt störningskänsliga.
– De kommer att fly därifrån, säger han.
I området växer dessutom en ovanlig flora.
– Om folk ska gå till och från sjön kommer växterna att bli nedtrampade, säger Bo Lewander.
Naturskyddsföreningen och Tjust fågelklubb är redo att ta strid om kommunen beviljar Jakt och Fiskebutikens satsning.
– Det kommer att väcka protest, utan tvekan. Det strider emot fågelklubben och även naturskyddsföreningen, säger Bo Lewander.