• K-G Regin, ordförande i Föreningen HjärtLung i Västervik. Foto: Ellinor Harrysson
  • Margareta Schöldquist och Siv-Britt Sjöberg ger hjärtmassage.
  • Lena Karlsson leder utbildningen.

Februari är hjärtats månad

Varje år i februari uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung hjärtat genom kampanjen Hjärtemånaden. Föreningen HjärtLung i Västervik utbildar sina medlemmar den här månaden i att hantera en hjärtstartare.

et har blivit allt vanligare att hjärtstartare finns i den offentliga miljön. De återfinns på en del arbetsplatser, restauranger och offentliga lokaler. Men hur ska man använda en hjärtstartare när den verkligen behövs?

Det har medlemmarna i Föreningen HjärtLung i Västervik fått lära sig.

– Det viktiga är att engagera så många människor som möjligt snabbt om någon drabbas av akut hjärtstopp, säger Lena Karlsson som leder utbildningen.

Hon berättar att man ska se till att någon springer efter en Defibrillator (hjärtstartare) en annan ringer 112 samtidigt som man själv gör eller instruerar någon att göra hjärtmassage.

– Det är inte alltid den som kommer till platsen kan gå ner på knä. Därför är det viktigt att kunna instruera hur man ska bete sig.

Gör så här

Det första man ska göra när någon drabbas av hjärtstopp är att frilägga bröstet från kläder.

– Tryck 30 gånger hårt med handloben mot den drabbades bröst. Ta därefter ena handen om pannan och tryck med två fingrar för näsan och lyft upp hakan med den andra handen.

– Det är för att luftvägarna ska öppna sig och den luft som blåses in ska nå lungorna.

Upprepa detta tills någon har hämtat defibrillatorn.

– När man öppnar den talar den om för dig vad du ska göra. Det är enkelt och går inte att göra fel.

Man kan fortsätta med hjärtmassage under tiden.

– När patientens hjärta har kommit i gång säger defibrillatorn till. Förhoppningsvis har ambulansen kommit då.

15 medlemmar ur föreningen fick lära sig att hantera ett hjärtstopp och defibrillatorn genom att först prova på att ge bröstmassage och därefter blåsa in luft i lungorna på dockor.

– Det är ett hårt arbete och det kräver styrka, säger Lena Karlsson.

Hjärtsvikt

Cirka 300 000 svenskar bedöms lida av hjärtsvikt, varav bara två tredjedelar har fått diagnosen och möjlighet till korrekt behandling.

– Hjärtsvikt är ett allvarligt och livshotande tillstånd om man inte får behandling, säger K-G Regin, ordförande i Föreningen HjärtLung i Västervik.

Var femte patient som vårdas på sjukhus för hjärtsvikt dör eller läggs in på nytt inom 30 dagar. Det är ett tecken på att vården av olika skäl missar behandlingen för många patienter.

– Det borde inte vara så. Får man en tidig diagnos och korrekt behandling skulle fler patienter leva längre och få betydligt bättre livskvalité.