• - Även om jag skulle vilja läsa vidare till förskollärare så är jag inte behörig säger barnskötare Mari B Conradsson. Här leker hon tillsammans med Kebir Sajltadi.

Färre anställer barnskötare

”En enorm förlust av kompetens”

Det arbetar allt färre barnskötare på landets förskolor då fler kommuner anställer högskoleutbildade förskolärare. I Västervik är idag endast var tredje anställd barnskötare, en siffra som förväntas minska ytterligare.
- Att enbart anställa förskollärare kommer innebära en enorm förlust av kompetens och erfarenheter. Personal med mångårig erfarenhet inom yrket måste läsa flera år på universitet för att få jobba vidare med det arbete de jobbat många år med, säger Mari B Conradsson, barnskötare vid Älvdansens förskola.
Det sker stora förändringar inom barnomsorgen i Sverige och en av dem är att allt fler barnskötare, som tidigare utbildades på gymnasiet, ersätts med högskoleutbildade förskollärare. Utbildningen är på tre och ett halvt år och kräver grundläggande gymnasiebehörighet något som många barnskötare inte har.
- Även om jag skulle vilja läsa vidare till förskollärare så är jag inte behörig. Jag har jobbat som barnskötare sedan 1989 och gick en tvåårig utbildning vilket gör att jag idag tvingas läsa upp flera teoretiska ämnen för att kunna söka till förskollärarutbildningen, säger hon.

Barnskötare uteslutna

Enligt en undersökning som tidningen Kommunalarbetaren gjort väljer var femte kommun att helt utesluta barnskötare. Omkring hälften vill ha förskollärare i majoritet. Anledningen är att åtta av tio av landets kommuner har ett beslut om att majoriteten ska vara förskollärare och hänvisar till skollagen vilket Kommunals Annelie Nordström anser vara en missuppfattning:
- Det är väldigt tydligt i läroplanen och skollagen. Förskolan har två uppdrag: Ett omsorgsuppdrag och ett lärande uppdrag. Båda ska fungetra och ha rätt kompetens, säger hon.