Fakta Västerviks Biogas

- Biogasen produceras av bland annat av slam från Lucerna reningsverk och hushållsavfall.

- Resterna som blir över efter biogasprocessen kan användas som gödsel på åkrar. I Västervik används resterna just nu som sluttäckning av deponin på Målserum.

- Biogas är ett helt förnybart fordonsbränsle som produceras lokalt.

- När biogas används minskar användningen av fossila bränslen, utsläppen minskar och bränslekostnaderna sänks.

- Biogas ger jobb i den egna kommunen.

Källa: Västerviks Biogas, Bruno Nilsson