• Jonas Erlandsson tillverkar en övergångsplåt vid bockmaskinen. Foto: Liselotte S Johansson

Ett friskt hus börjar uppifrån

Med jämna mellanrum kan det vara bra att se över takets ”hälsostatus”, då en sprucken takpanna eller en so¨nderrostad pla°tfals kan leda till stora skador i en byggnad.

– Fuktskador generellt sätt kan bli väldigt omfattande om de inte åtgärdas, säger Jonas Erlandsson, Axel Janssons plåtslageri. Om fukten inte har någonstans att ta vägen kan det bli skador.

Lång tid av läckage kan påverka stora delar av huset.

– Om läckaget har fått läcka ett tag kan det ju hända att man även får byta takstolar och råsponten. I extrema fall kan det även gå ned i bostadsdelen i väggar och tak. Ett känsligt område är runt skorstenen, där det är väldigt vanligt med läckage.

Snö kan göra det svårare att hitta källan till problemet, och det är bättre att se över taget innan nästa årstid.

– Inför vintern är det även läge att se över om det finns risk för snöras och hur åtkomligheten är på taket i form av möjlighet att fästa en livlina om snö behöver tas bort.

Måla och rensa hängrännorna

För att hängrännor ska må bra och leva länge bör de rensas från skräp och målas.

– Livslängden på hängrännor och stuprör förkortas avsevärt om inte löv och skräp rensas bort regelbundet. På sikt finns risk för läckage samt skador på husets fasad.

Skräp i rännorna gör att det lättare blir isbildning av regnvattnet.

– Stående vatten som blir till is expanderar och kan göra att stuprören går sönder. För att få hängrännor att hålla länge ska de rensas och målas regelbundet för att vara skyddade mot rost. Det är speciellt viktigt att måla inuti, där får inte färgen släppa.

Överlag bör man tänka uppifrån och ned då man köper ett hus menar han.

– Det är ganska vanligt förekommande då man köper ett hus att det prioriteras renovering inomhus först. Sedan kanske man upptäcker efter ett år att man har ett läckage på taket. Börja i stället med att se över hur taket mår, så kanske man slipper merkostnader, säger Jonas Erlandsson.