• Sankta Gertruds begravningsplats i Gertrudsvik. Foto: Lena Dahlberg

En bortglömd sista vila

Sankta Gertruds begravningsplats

I utkanten av Gertrudsvik finns en begravningsplats med ett 70-tal gravar sedan tiden då området var ett psykiatriskt sjukhus. Numera vårdas platsen som ett kulturminne av Gertrudsvik Sjöstad.

Mats Forsberg, fastighetsskötare på Gertrudsvik Sjöstad, är den som klipper gräsytorna mellan de gravstenar som finns kvar.

– För sex år sedan var det helt igenväxt här. Nu försöker vi i alla fall klippa gräset. Platsen har egentligen inget värde för oss, men vi vill ändå vårda den eftersom den har en historia som tillhör området.

Ingen dokumentation

Den första som begravdes på platsen var trädgårdsmästare Knut Axel Erikssons två-årige son.

– Han dog av lungabscess och begravdes här 1920, berättar Carina Andersson Sarge, Psykiatriska museet.

– Att man inte hade begravt någon tidigare än så, sjukhuset öppnade ju 1912, kan ha berott på att de avlidna skickades till hemförsamlingarna. Sedan blev det kanske för dyrt eller omständigt, därför valde sjukhuset att göra en egen begravningsplats.

– Tyvärr finns det inga dokument som kan berätta vilka fler som begravdes här, eller hur många. Men att det var både personal och patienter förstår man av de få rader som finns kvar att läsa på stenarna, säger Mats Forsberg.