• Donald Öfverberg bor med utsikt över Bruksdammen. Foto: Lena Dahlberg
  • I Aktiveum vid Bruksparken finna många gamla saker från brukets storhetstid. Donald Öfverberg guidar gärna runt i samlingarna.
  • I hembygdsmuseet kan man titta på spisar från förr.

Donald har ett stort engagemang för bygden

Han guidar mer än gärna runt om i skogarna utanför Ankarsrum och kan visa och berätta om allt från Harald Wibergs torp till meteoritnedslag och kanongjuterier. Men någon favoritsak i egentlig mening har han inte, Donald Öfverberg. – Om du envist vill ha en sak så får det bli bastun. Där tänker jag så bra.

Donald Öfverberg har ett stort intresse och ett gediget kunnande om de historiska vingslag som omger Ankarsrum. Och han lägger många, många ideella arbetstimmar inom hembygdsföreningen där han är sekreterare. En förening som har ansvaret för både hembygdsmuseet och Aktiveum.

Han har även varit, och är, engagerad i marknadsföringen av filmen Med fötterna på jorden som Agneta Ulfsäter-Troell gjorde för ett par år sedan.

Inför sommaren har det varit mycket arbete med den nya informationsbroschyren om museet och Aktiveum.

– Jag visar gärna Aktiveums utställningar, men har även guidningar i skogarna där jag bland annat berättar om gamla boplatser och järnframställning.

Notutställning

När det gamla ”39-huset” på skolgården skulle rivas hittade man en gedigen notsamling i källaren. Noterna till Ankarsrums Stråkorkester, daterade 1947.

– Det är mängder med nothäften, både köpta och handskrivna, noga bokförda med snirklig handstil av Sven Julius Carlström. Han var violinist men även engagerad i fotbollsklubben, manskören, teatern och stråkorkestern här i Ankarsrum.

– Nu är materialet skänkt till Västerviks Musikbibliotek & Visarkiv. Min förhoppning är ju förstås att någon orkester är intresserad av att framföra ett stycke.

Spisar från förr

Donald Öfverberg kan även visa en utställning om spisens historia i hembygdsmuseet. Det finns en hel del spisar i föreningens ägo, från långt tillbaka i tiden fram till våra dagar.

– Det mesta finns. Det handlar bara om att få ihop utställningen, ler denne historiskt intresserade Ankarsrumsbo.

Inte så bara kanske. Vem skulle föra vidare vår lokala historia om inte det ideella engagemanget fanns, tänker jag när dagar och år rusar iväg och bara blir till ett ”det var då det”.