• De flesta aktiviteter som skulle varit i Sankt Petri kyrka är flyttade till Sankta Gertruds kyrka (bilden). Foto: Kristin Ekstrand

Det händer i kyrkan inför jul

Det händer en hel del extra juliga saker i kyrkor och kapell den närmaste tiden.

Sankt Johannes kapell

30 november: advent sjungs in med 30-årsjubilerande Johanneskören och Primkören. Adventskaffe och lottdragning.

10 december: luciafest med alla barn.

Marieborgskyrkan

1 december: adventskonsert med nya och traditionella adventssånger, solister, Sankt Petri kyrkokör, Sankt Petri Kammarorkester. Dirigent är Bo Ingelberg.

8 december: luciakonsert med kröning av Västerviks Lucia. Ungdomar från Västerviks församlings körer, estetprogrammets kör vid Västerviks gymnasium och trumpetsolo.

Sankt Andreas kapell

7 december: adventsgudstjänst med luciatablå. Sacre kör och Andreas barnkör. Julbasar, kaffe, ostkaka, auktion och lotterier.