• Mangårdsbyggnaden på Blackstad Klockaregård stod klar 1980. Sedan dess har den byggts om och byggts till. Under senare år har även två flyglar tillkommit. Foto: Lena Dahlberg
  • Före detta Wilhelm Larsson-gården är numera ett annex till mangårdsbyggnaden. Huset hyrs ut till jägare på Östankärr Egendom.
  • Gerth Hjalmarsson och Eva Landqvist.
  • På baksidan leder en ståtlig cypressallé ner till en av viltdammarna.
  • Fönsterväggen har nyligen byggts ut för att få en större och ljusare matsal. Det stora bordet rymmer många gäster.
  • Stolarna fick Gerth Hjalmarssons mamma av sin farmor i tolvårspresent. Soffan kommer från Trästad Gård. Mattan är en Märta Måås-Fjetterström. Tavlor av Tord Hjukström, Henry Gustafsson och Hilding Bossler.
  • Vita fasader med ljusgrå knutar och vinröda detaljer ger ett vackert helhetsintryck.
  • Under senare år har det planterats 105 lindar runt Blackstad Klockaregård. Till höger anläggs en ny gräsmatta. Till vänster finns en trädgårdsdamm.

Blackstad Klockaregård - balans mellan gammalt och nytt

Ny gård på gammal grund

Blackstad Klockaregård har under de senaste 36 åren vuxit fram som en vacker gård där det kan vara svårt att skilja de äldre byggnaderna från det som är nytt. Precis så som Gerth Hjalmarssons tanke var när han i slutet av 1970-talet påbörjade byggnationen. – Min historia är betydelsefull, men jag är också mån om att hänga med i utvecklingen.

Gerth Hjalmarsson är femte generationen i den gamla Klockaregården, som ligger endast ett par stenkast från Blackstad Klockaregård.

– Mina föräldrar Hjalmar och Gullan Andersson brukade Klockaregården som en skogs- och jordbruksgård. Jag tog jag över ansvaret för jordbruket på gården hösten 1974.

– På den tiden var jag väldigt intresserad av jordbruk. Hade egentligen siktet inställt på att utbilda mig vid Alnarp och flytta till någon av våra bättre slättbygder för att bedriva jordbruk där, men det blev istället så att jag tog över fastigheten i Blackstad.

Generationsväxling

Några år senare, 1978-80, började Gerth Hjalmarsson bygga Blackstad Klockaregård, den gård som nu är centrum för hela brukningsenheten Östankärr Egendom.

– Från början fanns här bara betesmark och ”Wilhelm Larsson-gården”. En gård som flyttades hit 1874 från Blackstad by och som min morfars far Frans Oskar Andersson köpte 1899.

– Mellan åren 1980-83 gjorde vi ett generationsskifte. Jag köpte ut mina systrar ur Klockaregården, utom mangårdsbyggnaden, där min systerson Niclas Göransson bor idag. Jag löste även ut släktingar från Östankärr i Locknevi, mormors föräldragård där jag är tionde generationen.

Gårdens röda tråd

För 25 år sedan bestämde sig Gerth Hjalmarsson för att upphöra med jordbruket. Han ville istället satsa på skogsbruk och dovhjortshägn.

– Hägnet stod klart 1994. Numera är det Niclas Göransson som driver hjorthägnet.

– Jag började också köpa till skogsfastigheter i anslutning till min egen mark. Det blev starten på en renodlad skogsgård.

Mangårdsbyggnaden på Blackstad Klockaregård stod klar 1980. Sedan dess har mycket hänt. Ladugården har byggts om till maskinhall, flera dammar har anlagts, en allé med 105 lindar har planterats och matsal och övervåning har byggts ut mot baksidan. Både annexet (före detta Wilhelm Larsson-gården)och huvudbyggnaden har fått en ny glasveranda i gammal stil.

– Jag är mån om att det ska finnas en röd tråd mellan husen. Byggnadsdetaljer och färgsättning gör att de äldre och nyare husen hålls samman till en enhet.

Historiskt intresserad

Två flyglar har tillkommit under senare år. Den högra är kontor och arkiv, den vänstra garage. Där finns även centralen för jordvärme.

– Lite längre fram kan jag mycket väl tänka mig både sol- och vindkraft.

Gerth Hjalmarsson har ständigt nya idéer och projekt på gång. Det kan handla om såväl en förfining av trädgård och hus, som ny teknik inom skogsbruket.

– Jag vill att gården ska se gammal och välskött ut, men det får inte gå till överdrift. Det jag gör är att bygga upp en lättskött verksamhet där jag kombinerar det gamla med det nya.

– Bygdens och min egen historia är också något som intresserar mig. Tänk om morfars farfar Anders Gustaf Andersson aldrig gift sig med änkan Anna Lovisa Persdotter på Klockaregården.

Blackstad Klockaregård

Ägare: Gerth Hjalmarsson. Bor på gården med sin sambo Eva Landqvist.

Storlek: när generationsskiftet gjordes mellan 1980-83 bestod gamla Klockaregården och Östankärr av 800 hektar jord- och skogsbruksmark. Idag består Östankärr Egendom av 2150 hektar, varav 1750 hektar produktiv skogsmark.