• Nuvarande Slottsholmen kan rivas i slutet av juli. Foto: Ellinor Harrysson
  • I går presenterades nya bilder på Slottsholmen. Foto: ALM Equity

Björn Ulvaeus ansöker om bygglov

Nya Slottsholmen kan snart bli verklighet. ALM Equity meddelar att de har lämnat in en ansökan om bygglov till Västerviks kommun. –Det känns jättebra, allt rullar på. Nu hoppas vi att bygglovet behandlas skyndsamt, säger företagets VD Joakim Alm.
ALM Equity lämnade in en rivningsansökan till Västerviks kommun i början av juni. Den godkändes några veckor senare och nu väntas bara underskrifterna innan  rivningsarbetet kan börja.
–Vi sätter igång så fort som möjligt, säger Joakim Alm.
Innan rivningen påbörjas kommer Slottsholmen att genomgå en miljöinventering.
–Vi kommer att gå igenom hela byggnaden och källsortera allt. Det blir en miljövänlig rivning, säger Joakim Alm.
När maskinerna är på plats kommer rivningen att gå snabbt.
–Det tar någon vecka högst, säger Joakim Alm.
ALM Equity lämnade in ansökan om bygglov i går.
– Det känns fantastiskt, jättebra. Nu hoppas vi att bygglovet behandlas skyndsamt, säger Joakim Alm.

”Ser inga hinder”

Joakim Alm räknar med att första spadtaget för nya Slottsholmen tas i september eller oktober.
–Det beror på om det kommer in överklagaden som drar ut på tiden. Just nu ser vi inga hinder.