• Sofie Alvarsson, ny rektor, och den första kvinnliga i Gamlebygymnasiets historia, hoppas kunna bidra med det internationella perspektivet. Foto: Lena Dahlberg
  • Vacker vy över delar av Gamlebygymnasiet.

Bidrar med det internationella perspektivet

Sofie Alvarsson, ny rektor på Gamlebygymnasiet

Med en bakgrund som internationell samordnare på Försvarshögskolan i Stockholm och ett stort engagemang för landsbygden tänker Sofie Alvarsson vända den nedåtgående trenden när det gäller sökande till naturbruksgymnasiet. – Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och nya idéer.

Gamlebygymnasiet har, precis som de flesta andra gymnasieskolor, ett elevantal som minskar. 45 elever börjar ettan det här läsåret. En minskning med fem elever jämfört med året innan.

Skolan har totalt 147 elever fördelade på inriktningarna jordbruk, entreprenad, häst, hund, djurvård, djursjukvård och trädgård.

– Vi har ett litet tapp om man jämför med tidigare år, men vi är ändå ganska nöjda. Eftersom intresset för de så kallade gröna näringarna minskar överallt kunde det varit värre.

Läsa utomlands

Ett sätt att locka fler elever till skolan kan, enligt Sofie Alvarsson, vara att starta eftergymnasiala utbildningar, till exempel driftledarutbildning. Det ska även finnas möjlighet att studera och praktisera utomlands.

– Jag tror det skulle vara bra för skolmiljön med både äldre elever och elever från andra länder som läser delar av utbildningen här.

– Det internationella perspektivet är viktigt, både för att kunna jobba i ett annat land och för att vi är en del av EU. Alla som vill ska kunna läsa utomlands.

Lockande nyhet

En av de praktiska linjerna är hundutbildningen. En nyhet som lockat många sökande till de åtta platserna.

– Vi har även åtta elever från hundutbildningen i Helgesbo som börjar tredje året här istället.

– En annan nyhet är att de elever som går praktiska utbildningar snart återigen får en grundläggande högskolebehörighet. Det är bra att inga dörrar är stängda för dem som vill läsa vidare efter gymnasiet.

Positivt med riksintag

En av Sofie Alvarssons uppgifter i rollen som ny rektor blir att titta över marknadsföringen.

– Det är viktigt att sprida att vi finns, att vi är ett komplement till de andra gymnasieskolorna i kommunen – inte en konkurrent.

– Många tänker inte på att vi har riksintag. Om vi kan få våra långväga elever att stanna kvar i kommunen är det bra för alla. De bidrar ju till en positiv befolkningsutveckling.