Besikta bilen

Sedan 2010 utförs bilbesiktning av privata företag. Det innebär att du själv måste hålla reda på när det är dags att besikta din bil.

Sedan mitten av 60-talet har det varit ett monopol för bilbesiktning i Sverige. Från och med den 1 juli 2010 är marknaden öppen för att fler företag kan konkurrera om att utföra bilbesiktning.

Som bilägare måste du själv hålla reda på när det är besiktningsperiod för din bil, även om besiktningsföretag sannolikt kommer att skicka ut information till dig om att besikta din bil.

Information om när du ska besikta din bil får du från Transportstyrelsen eller från besiktningsföretagen.

Källa: Konsumentverket