• Anders Werdin på Besikta i Västervik kan erbjuda tre olika varianter av en bilbesiktning. Foto: Lena Dahlberg
  • Roland Jonsson gör en efterkontroll av bromsskivorna.

Besikta – en av flera olika bilbesiktningar

För fyra år sedan avreglerades monopolet inom bilbesiktningsbranschen. För Västerviks del innebar det att Bilprovningen blev Besikta. – Då innebar det ingen större förändring, men från och med förra hösten finns det en del nyheter hos oss, säger Anders Werdin på Besikta.

AB Svensk Bilprovning var tidigare ett helstatligt bolag som under 2010 delades upp i tre delar.

– Det blev två privatägda: Besikta Bilprovning AB och Opus Bilprovning AB. Samt AB Svensk Bilprovning, som nu är helstatligt.

– Här i Västervik fick vi nya kläder, personal och regler ändrades däremot inte. Det är ju precis som tidigare Transportstyrelsen som är föreskrivande myndighet och alla måste följa de direktiv som finns.

Tre alternativ

Besikta Bilprovning AB har från och med september 2013 delat in besiktningen i tre valmöjligheter för kunderna.

– ”Besikta bas” innebär att minimikraven kontrolleras och kunden får veta om det finns tvåor.

– ”Besikta standard” är ”bas” med tillägget att kunden får veta lite mer, vad som är på gång att bli tvåor. Vi gör även en eldiagnos då bilens bromsar, krockkuddar, motorstyrning och automatisk växellåda kontrolleras.

– ”Besikta premium” är ”standard” med tillägget att vi kontrollerar bilens bromsvätska, kylarvätska och olja. Vi kollar även lufttryck och mäter mönsterdjup. Dessutom får kunden rabatt på en bildiagnos och det ingår ett extra bromsprov.