• Mats Forsberg sköter om Äppeldalen med dess 140 äppelträd, många av dem planterade för nästan hundra år sedan. Foto: Lena Dahlberg
  • Det finns ett tiotal olika sorters äpplen i odlingen.
  • Bikuporna är ett välkommet inslag i odlingen eftersom de pollinerar äppelblommorna under våren.

Äppeldalen – sista spillran av Gertrudsviks odlingar

300 äppel- och päronträd i raka rader på sluttningen ner mot sjön Maren. Det måste ha varit en vacker syn eftersom trädgården med dess omgivningar var ett utflyktsmål under 1930-talet.

Trädgårdsanläggningen vid Sankta Gertruds sjukhus stod klar 1913 och var som störst under 30-, 40- och 50-talen. Då var sjukhuset självförsörjande på frukt, bär och grönsaker. Idag finns det ungefär 140 äppelträd och några enstaka päronträd kvar.

– De är gamla och dåligt skötta, men nu tar jag 50 träd varje vårvinter och beskär dem, säger Mats Forsberg, fastighetsskötare på Gertrudsvik Sjöstad.

Älggodis

De gamla träden bär dåligt med frukt, men Mats Forsberg hoppas att det blir fart på dem igen.

– Vi har ett samarbete med en biodlare som har några kupor här för att blommorna ska pollineras bättre. Gräset slås tre gånger per år och träden ska hållas efter med beskärning nu.

– Det är mest vinterfrukt, kanske tio olika sorter. Än så länge är det bara älgarna som har glädje av äpplena.

Historiska spår

Forna tiders trädgårdsmästare hette Knut Axel Eriksson och kom från Piteå. Trädgårdsmästarbostaden låg på en terrass ovanför trädgården med utsikt över Maren. Idag finns bara spår kvar av terrassen och några trappor.

Mats Forsberg har ett stort intresse av både historiken och att sköta omgivningarna. Kanske blir Gertrudsviks odlingar återigen ett utflyktsmål.

Källa: Psykiatriska museet