• Katja Vrettou, praktiksamordnare i Västerviks kommun, berättar att många ungdomar får fortsatt anställning efter feriepraktiken. Foto: Ellinor Harrysson

450 ungdomar har feriepraktik

Av 662 sökande fick 450 ungdomar feriepraktik i Västerviks kommun. Katja Vrettou, praktiksamordnare i Västerviks kommun, berättar att många ungdomar får fortsatt anställning efter feriepraktiken. – Vi ser att det fungerar väldigt bra, säger hon.
Sedan många år tillbaka erbjuder Västerviks kommun, liksom många andra kommuner, feriepraktik till ungdomar som är på väg ut i arbetslivet. Syftet med feriepraktiken är att ge ungdomar en förståelse för arbetslivet och dess villkor, samt en meningsfull sysselsättning.
– Ungdomarna får arbetslivserfarenhet, och knyter viktiga kontakter. De får lära sig hur arbetslivet fungerar och vad som krävs, säger Katja Vrettou.
Feriepraktiken omfattar tre veckor vid tre olika perioder, den första perioden mellan vecka 25 och 27, den andra mellan 28 och 30 och den tredje mellan 30 och 33. Feriepraktikanten arbetar sex timmar per dag, vilket blir 90 timmar i veckan.
– Ungdomarna får inte jobba kvällar eller helger, säger Katja Vrettou.
Nytt för i år är att målgruppen har utökats. Tidigare år har endast 15-, 16- och -17-åringar haft möjlighet att söka feriepraktik, men i år har även 18-åringar möjlighet att söka, tack vare Tjustbygdens Sparbanksstiftelse som bidrar med pengar. Under våren kunde ungdomarna söka till 450 olika arbetsplatser både inom kommunal verksamhet och inom näringslivet via en datorbank.