• Joakim Johansson (stående), Andreas Rosell och Ola Helmerson är nöjda med de insatser som gjorts i projektet ”Fisk- och biotopvård i Gamlebyån”. Den 12 oktober anordnas en fältvandring för att berätta om projektet. Foto: Lena Dahlberg
  • Strömmande vatten runt stenar blir utmärkta lekplatser för bland annat havsöring. I det klara vattnet är det lätt att se dem när de samlas för att leka i oktober. I de lugnare delarna av ån växer ynglen till sig.
  • För ett par veckor sedan arrangerade Gamleby Sportfiskeklubb KM i gäddfiske. Utgångspunkten var småbåtshamnen i Gamleby. Foto: Oskar Ahlsén.
  • Elliot Ahlsén var en av deltagarna. Tyvärr släppte gammelgäddan, som uppskattades till mellan 90 och 100 centimeter enligt klubben. Foto: Oskar Ahlsén

”Vill du fiska måste du ta ansvar för miljön”

Fiskeklubben som gör en insats

Gamleby Sportfiskeklubb bildades i december förra året och har ett 40-tal medlemmar. En ung förening som redan utmärkt sig i sitt engagemang för fiskevård. – Vi är ett sportfiskeintresserat gäng, då ingår att jobba för ett hållbart fiske, säger Joakim Johansson, ordförande.

Förutom aktiviteter för medlemmarna har en av klubbens viktigaste uppgifter varit att förbättra Gamlebyån som lek- och yngelplats för många olika fiskarter.

– Vi vill att den ska bli en bra plats för bland annat havsöring att leka och växa upp i, säger Joakim Johansson. Vi sökte pengar från Västerviks kommun och Kustlandet och fick 500 000 kronor till projektet ”Fisk- och biotopvård i Gamlebyån”.

Skapat lekplatser

En stor del av ån har nu restaurerats, bland annat har man lagt i 100 ton sten och grus.

– Tidigare har det tagits bort en hel del stenar ur vattnet. Det gör att vattnets hastighet minskar och det skapas inga strömmar och virvlar runt stenarna längre. Då slammar ån igen.

– Nu när vi lagt i sten får vi både lekplatser för fisken i strömmande vatten och lugnare områden där ynglen kan gömma sig. Och ån blir renare.

– Allt fiske i ån är givetvis förbjudet. Den är istället en barnkammare för både havsöring, abborre, gädda, ål och karpfisk, säger Ola Helmerson, fiskerikonsulent inom Hushållningssällskapet och aktiv medlem i klubben.

Havsöring i parken

Den 12 oktober blir det fältvandring längs med ån för att berätta om restaureringen för alla som är intresserade.

– Om ett år ska projektet vara avslutat men vi vill gärna visa vad som gjorts hittills. Har vi tur ser vi dessutom lekande havsöring i Unos Park, säger Joakim Johansson.

– Det är väl häftigt, att ha en vackert rinnande å genom centrala Gamleby som både är fiskevårdande och som ger upplevelser för den som går ut och går med hunden.

Satsar på ungdomar

Nu när en stor del av det praktiska arbetet med ån är avklarat vill klubben satsa på sin viktigaste verksamhet, nämligen ungdomarna, säger Andreas Rosell, aktiv medlem i sportfiskeklubben.

– Redan nu har vi haft KM i gäddfiske, flugfiskekurs, pimpeldag och metardag för barn. Och fler aktiviteter blir det längre fram.

– Vi kommer gärna ut till skolorna för att informera om fiske och fiskevård. Helheten är viktig. Vill du fiska har du en skyldighet att ta ansvar för fiskemiljön.