• Susanne Ekeflod är en av studie- och yrkesvägledarna på Komvux, Tjustskolan. Foto: Lena Dahlberg

”Vi kan ge individuell rådgivning året runt”

Studierna hos Komvux på Tjustskolan i Västervik är i full gång. En del studenter kompletterar grundskola och gymnasium inför fortsatta studier. Andra läser kurser för att stärka sin position på arbetsmarknaden.

Kanske har sommarens semesterveckor gjort att tankar på ett nytt yrke slagit rot? Eller finns det funderingar kring framtida studier men du är osäker på vad som krävs? Oavsett vilket så är det klokt att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för individuell vägledning.

– Behovet ser väldigt olika ut. Någon vill stärka sin kompetens, andra behöver komplettera grundläggande utbildningar, säger Susanne Ekeflod, studie- och yrkesvägledare på Komvux.

Individuell plan

På Komvux i Västervik finns det två studie- och yrkesvägledare som kontinuerligt tar emot för vägledning.

– Många vet inte vad deras betyg räcker till, vad som måste kompletteras för att komma vidare. Kanske undrar man om det är hanterbart att studera med hus och familj och om det går att kombinera enstaka kurser med ett arbete.

– Vi är lyhörda för vad personen vill och om det blir aktuellt med studier hos oss upprättar vi en individuell studieplan.

Enligt rektor Emma Sohlman är Komvux till för att höja utbildningsnivån, men även för att skapa en rörelse på arbetsmarknaden.

– Vi ska fylla kunskapsluckor och stärka den som vill läsa vidare eller byta yrke.