• Elisabeth Larsson och Pia A Karlsson är med i styrelsen i föreningen Bibliotekets vänner i Loftahammar. De bidrar bland annat genom att hjälpa till med utlåningen.
  • Föreningen Bibliotekets vänner i Loftahammar bildades när Kultur- och fritidsnämnden bestämde att biblioteket skulle läggas ner förra hösten. Foto: Lena Dahlberg

”Vårt bibliotek finns kvar – tack vare ideella krafter”

Stöttar läsning och kultur

I höstas höll det på att bli ett stopp för både skolbarnens och de vuxnas möjlighet att låna böcker i biblioteket vid skolan i Loftahammar. Tack vare ideella krafter finns den möjligheten fortfarande kvar. – Det är till stor glädje, för både ortsbefolkningen och alla sommarboende, säger Elisabeth Larsson, vice ordförande i föreningen Bibliotekets vänner i Loftahammar.

Att bibliotek, läsning och kultur ska vara en del av den kommunala servicen och utbudet tar många av oss för givet. Men när kultur- och fritidsnämnden beslutade att stänga biblioteket den 1 september förra året väcktes många starka känslor och ett stort engagemang bland de boende i Loftahammar.

– Vi hade möten, samlade in namnunderskrifter och planerade för hur en fortsatt verksamhet skulle kunna se ut, berättar Pia A Karlsson, kassör i föreningen.

– Vi gjorde studiebesök i det föreningsdrivna biblioteket i Gryt och fick även idéer från Tjörn på västkusten där det också finns små bibliotek som drivs av ideella föreningar.

Medlemmarna viktiga

Under ett möte i november fick föreningen det positiva beskedet att biblioteket i Loftahammar skulle få finnas kvar i befintliga lokaler och att kommunen skulle stå för hyran. Både skolbarnen, ortsbefolkningen och inte minst alla sommarboende skulle nu kunna fortsätta låna böcker. Detta tack vare ideella arbetsinsatser från medlemmar i Bibliotekets vänner.

– Vi har fått startbidrag från landsbygdsutvecklingen, Intresseföreningen och Stiftelsen för barn och ungdomar i Loftahammars skola, säger Elisabeth Larsson.

– Och vi har många medlemmar i vår förening som bidrar genom medlemsavgiften, tillägger Pia A Karlsson.

Sponsring måste till

Biblioteket används av lärare och elever under skoltid, det är också öppet två eftermiddagar per vecka för utlåning och lokalen används även till olika konstutställningar.

– För några veckor sedan hade vi författarkväll med Tomas Arvidsson. Vi planerar för fler, liknande aktiviteter framöver, berättar Elisabeth Larsson.

– Men för att utlåning och inköp av nya böcker ska kunna fortsätta är vi beroende av sponsring från företag. Det är en förutsättning för att biblioteket ska kunna finnas kvar.