• Åsa Lindberg, kriminalvårdschef. Foto: Lena Dahlberg
  • Åsa Lindberg och Kent Nyström, chef för frivården och programverksamheten, med Klockhuset och Höghuset i bakgrunden.
  • Höghuset med 110 platser.

”Vår uppgift är att så frön till förändring”

Åsa Lindberg, kriminalvårdschef

Med 250 anställda är Anstalten Västervik Norra på Gertrudsvik en av Västerviks största arbetsplatser. Och med 255 intagningsplatser ett av Sveriges största fängelser.

Anstalten består av åtta olika hus där det största, det så kallade ”Höghuset” togs i bruk i maj 2005. Hela anstalten stod klar och invigdes i april 2009. Åsa Lindberg har varit kriminalvårdschef från start.

– Jag tycker om att bygga och utveckla och vi befinner oss fortfarande i en sådan fas. Vi ska inte växa, utan förbättra och knyta samman de olika husen och dess verksamheter.

Individuell plan

När den intagne kommer till Västerviksanstalten kommer han först till mottagningsavdelningen. Där görs en individuell planering utifrån personens behov gällande utbildning och sysselsättning.

– Den intagne får en egen kontaktperson. De planerar tillsammans för hur tiden här ska se ut och utvärdering sker kontinuerligt. Både innehåll och mål kan ändras varefter, säger Åsa Lindberg.

Frivillig isolering

Av 255 platser finns 110 i Höghuset. Där finns en speciell avdelning för personer som frivilligt valt att sitta avskilt.

– Det kan beror på olika saker, till exempel att du är ”kändis” eller dömd för något som gör att du kan råka illa ut på en vanlig avdelning. Eller så mår du kanske psykiskt dåligt och behöver avskildhet.

Utbildning och arbete

I ”Tvillinghusen” finns 72 platser. Där sitter de som är dömda för våld i nära relation.

– Vi har speciella påverkansprogram för de personerna, säger Åsa Lindberg.

I två andra hus finns ytterligare 73 platser.

– Där finns olika typer av brott, till exempel ekobrott, grova stölder och rattfylleri.

I ”Verkstadshuset” finns fastighetsteknisk och industriteknisk utbildning samt trä-, sy- och mekanisk verkstad.

– Intagna ska erbjudas sysselsättning och utbildning sex timmar per dag. Schemat kan se väldigt olika ut från person till person.

160 frivårdare

I ”Programhuset” finns bland annat behandlingsprogrammen, lärcentrum, sporthall, bibliotek och besökslägenheter.

– Vi har fem lärare som jobbar där. Som intagen har du möjlighet att läsa in både grundskole- och gymnasiekompetens.

Åsa Lindberg själv har sitt kontor i ”Klockhuset”. Där finns administration, personalutrymmen, transportcentralen och frivården.

– Vi har 160 frivårdsklienter från Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamns kommuner. Det handlar till exempel om personer med fotboja, villkorligt frigivna eller klienter dömda till samhällstjänst.

En vision

Just nu jobbar cirka 250 män och kvinnor på anstalten. De representerar en mängd olika yrken.

– Här finns allt från kriminalvårdare och vakthavande befäl till lärare, sjuksköterskor och kock.

– Är du intresserad av att jobba inom kriminalvården så måste du söka till kriminalvårdsutbildningen i Norrköping. Där varvas teori med praktik och det sker en kontinuerlig bedömning om du är lämpad eller inte.

– Vår vision för de intagna är ”Bättre ut”. Vi strävar ju alla efter att så små frön som ska göra att våra intagna vill förändra sina liv. Det är det vi ska hjälpa dem med.

 

Citat:

”Vi ska kunna erbjuda verktyg så att den intagne har möjlighet att förändra sin situation”

 

Åsa Lindberg

Gör: kriminalvårdschef för frivård och anstalt i Västervik

Bakgrund: socionom som jobbat inom socialförvaltningen innan hon sökte till kriminalvården 1987. Började då som frivårdsinspektör. Har även jobbat med personalutbildning och varit kriminalvårdsinspektör. Sedan 2006 är hon kriminalvårdschef.