• Eva-Maria Heedman tar gärna emot för en pratstund i kapellet. ”Hit är alla välkomna, både patienter, anhöriga och personal”.
  • En tankebok ligger framme i kapellet. Där kan man skriva ner sina funderingar.

”Sjukhuskyrkan ska finnas som en resurs – för alla”

Eva-Maria Heedman, sjukhuspräst

Eva-Maria Heedman har en arbetsplats mitt emellan liv och död. Det låter drastiskt, men i arbetet som sjukhuspräst gäller det att finnas tillhands med omedelbar verkan. – Det är svårt att planera dagen. Vi som jobbar här måste vara tillgängliga och stödja där vi kan.

Ett förtroligt samtal i en korridor. En stilla stund med tända ljus i kapellet eller ett möte med personalen på en avdelning. En arbetsdag med döden ständigt närvarande, men där ett personligt möte kan bli avgörande för att orka kämpa lite till, för att vända hopplöshet till tillförsikt och för att tända livsgnistan igen.

– Vi vill bygga förtroenden och vara en resurs att lita till, säger Eva-Maria Heedman, sjukhuspräst på Västerviks sjukhus.

Två olika yrken

Eva-Maria Heedman är född i Västervik och var ofta här som barn. Därför kändes det som att sluta cirkeln när hon sökte jobbet som sjukhuspräst i augusti förra året.

– Jag kommer närmast från Aska församling i Östergötland. Under mina studier i teologi ville jag bli sjukhuspräst, men det var nu som först som den drömmen blev verklig. Präst har jag varit sedan 1980.

Arbetet på sjukhuset är bara på halvtid, resten av tiden är hon präst i Västerviks församling.

– Det är som två helt skilda yrken. Här på sjukhuset är jag inte på hemmaplan, jag är ”gäst” hos landstinget och möter människor i väldigt utsatta situationer. Jag vet aldrig vad som kan hända från dag till dag.

– Församlingsarbetet är lite mer förutsägbart och planerat.

Bygger förtroenden

Det finns ofta många olika religioner på ett sjukhus, något Eva-Maria Heedman måste ta hänsyn till.

– Vi har ett bra samarbete med de andra församlingarna och hjälper gärna till att förmedla kontakter till företrädare för andra religioner.

Sjukhuskyrkan är till för både patienter, anhöriga och personal och förutom prästen Eva-Maria Heedman arbetar även diakonen Ninni Löfstedt och pastorn Jonas Karlsson här.

– Det blir många spontana möten, folk knackar på för en pratstund, men det händer även att vi blir kallade för att någon vill att vi ska sitta ner en stund vid sängen.

– Att bygga förtroenden och finnas nära. Det är vår viktigaste uppgift.

 

”Att bli sjuk kan väcka många frågor. Då är det bra att vi finns till hands.”