• Patrik Andersson är insatsplutonchef för Nationella skyddsstyrkorna i Norra Kalmar län. Han tycker att det finns många anledningar till att gå med i ”Hemvärnet”. Att göra en viktig insats för samhället är en av dem. Foto: Lena Dahlberg
  • Granatgevärsgrupp understödjer framryckning med skarp ammunition. Foto: Anders Engström
  • Hundförare och hund ”värmer upp”. Foto: Anders Engström

”Nationella skyddsstyrkorna är en viktig resurs i samhället”

Det finns en hel del fördomar när det gäller Nationella skyddsstyrkorna, eller ”Hemvärnet” som man sa förr. Men glöm bilden av äldre män med gammal utrustning i skogen. – Snittåldern är 26 år, vi använder avancerad utrustning och deltar ofta i civila insatser, säger Patrik Andersson, insatsplutonchef för Norra Kalmar län.
Patrik Andersson jobbar civilt inom verkstadsindustrin. Fritiden ägnas åt jakt och skytte. Dessutom är han engagerad inom Nationella skyddsstyrkorna.
– Som 16-åring gick jag med i ”Hemvärnsungdom” i Odensvi/Hallingeberg hemvärnsområde. Fem år senare gjorde jag lumpen på I12 i Eksjö. Sedan blev det naturligt att jag fortsatte utbilda mig inom Hemvärnet.
Som insatsplutonchef planerar och leder han utbildningsdagar samt ansvarar för det administrativa.
– Jag leder även plutonen i fält under både övning och olika insatser.

Söker fler frivilliga

Anledningen till att många tänker på Hemvärnet som en samling äldre män beror enligt Patrik Andersson antagligen på att efter 47 års ålder gick man över från en placering inom försvarsmakten till civilförsvaret eller Hemvärnet.
– Så är det ju inte längre. Nu söker sig istället många yngre till oss. I min pluton är vi 27 aktiva, och det finns plats för fler. Grundkriterierna är att du ska ha gjort allmän värnplikt eller tre månaders grundläggande militär utbildning, GMU, och för övrigt vara lämplig för uppgiften.
– Du skriver kontrakt om att tjänstgöra åtta dygn som insatssoldat per år. Utöver det tillkommer fyra, fem utbildningsdagar.
Inom Nationella skyddsstyrkorna tränas man för väpnad strid, i både krig och fred. Det kan också handla om att göra olika civila insatser.
– Vi ska stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter, till exempel vid skogsbränder eller översvämningar. Vi kan också få till uppgift att leta efter försvunna personer, skydda känsliga industrier eller infrastruktur.
Patrik Andersson tycker att det finns många anledningar till att gå med i Nationella skyddsstyrkorna. Att göra en viktig insats för samhället är en av dem. Möjligheter till vidareutbildning en annan.
– Det är också ett sätt att utmana sig själv, samtidigt som du möter en gemenskap utöver det vanliga.