• Sverker Thorén anser att miljön behöver en blå tillväxt. Foto: Anders Sjögren

”Miljön behöver tillväxt”

Sverker Thorén (FP) vill att Östersjön blir friskare

Sverker Thorén (FP) anser att miljön behöver blå tillväxt. Grön och röd miljöpolitik ger inte samma effekt. Den här veckan reser han runt i Kalmar län för att besöka företag som arbetar med produkter och metoder som gör Östersjön bättre.
Det är viktigt att miljö och tillväxt går hand i hand, anser Sverker Thorén. Företag som tillverka produkter eller metoder för att göra vattenmiljön bättre är oerhört viktiga. Som folkpartist tror han mer på den fria marknaden än en statligt reglerad marknad för miljön.
–Det behövs en blå värdegrund för miljön, säger han.

Reser runt i länet

Den här veckan kommer han att besöka företag i Kalmar, Oskarshamn och Vimmerby, som har det gemensamt att de tänker miljömedvetet. Främst då vattenmiljö. En fråga som han brinner väldigt mycket för är Östersjön.
–Föroreningar och övergödningen i Östersjön är problematiska. År 2015 träder en ny lag ikraft om att båtägare som har en fast toalett i båten, måste tömma den vid speciella tömningsstationer, som varje marina eller gästhamn ska kunna erbjuda, säger han.