• Richard Lundgren och Fredrik Skogh upptäckte vraket efter Mars år 2011. De medverkar i den tredje forskningsexpeditionen vid mars som pågår just nu. Foto: Ellinor Harrysson

”Kan leda till nya upptäckter”

National Geographic Society har tilldelat två forskningsstipendier till professor Johan Rönnby för hans arbete med utforskningen av vraket efter regalskeppet Mars. Forskningen är ett unikt samarbete mellan Södertörns högskola, Försvarshögskolan, Ocean Discovery, Marin Mätteknik AB, Deep Sea Productions och Västerviks Museum.
– Jag och hela teamet är stolta över att ha fått finansiering från National Geographic, säger Johan Rönnbo, som leder de pågående utforskningarna utanför Böda på Öland.

Upptäcktes av Västerviksdykare

År 1564 deltar regalskeppet Mars i slaget vid Norra Öland.
Mars fattar eld, en kanon exploderar och fartyget går under med fler än 600 man.
Vraket efter Mars upptäcks av Västerviksdykarna Richard Lundgren och Fredrik Skog i Ocean Discovery år 2011.
En stor bronskanon med Erik XIV:s emblem bekräftar vrakets identitet.

Tredje forskningsexpeditionen

Nu pågår den tredje forskningsexpeditionen vid mars, som innebär sökning i hela slagfältsområdet och inspelning av en dokumentärfilm som har premiär 2015.