• Örjan Molanders intresse för historia och byggnadsvård började i hans barndomsstad Västervik. När det gäller Slottsholmen tycker han att det är ett  viktigt byggprojekt som inte får missas.

”Intresset för historia och byggnader började här i Västervik”

Örjan Molander, chef på Kalmar läns museum

Örjan Molander hade siktet inställt på flottan eller möjligen en karriär som ingenjör. Istället lät han sitt intresse ta plats och utbildade sig till byggnadsantikvarie. Ett spännande detektivarbete där det bland annat gäller att datera byggnader och komma fram till den bästa lösningen vid restaureringar av gamla hus. Sedan 2,5 år tillbaka är han chef för hela Kalmar läns museum.

Det märks att Örjan Molander är uppvuxen i Västervik. När platser och byggnader förs på tal växer hans engagemang och han lyfter gärna fram de historiska gränderna som mycket viktiga att bevara.

– Jag var intresserad av historik redan under grundskolan och kunde mer än guiden när vi gick stadsvandringar. ”Det är väl lika bra att du tar över Örjan”, kunde de säga.

Från hobby till yrke

Örjan Molander läste naturvetenskaplig linje på Västerviks gymnasium och drev sedan ett café på gymnasiet under 1,5 år. Lumpen gjordes i flottan och han riktade in sig på en karriär till sjöss.

– Jag mönstrade på i Gibraltar som jungman Molander under några månader, men upptäckte att det inte var något för mig. Började sedan läsa till utvecklingsingenjör i Halmstad, men hoppade av efter ett år och valde att satsa på mitt intresse för historia och byggnader, berättar Örjan Molander.

– Jag läste bebyggelseantikvarisk linje i tre år i Göteborg och hobbylitteraturen på sängbordet blev istället min kurslitteratur.

Väcker nyfikenhet

Sommarjobben på länsstyrelsen i Kalmar ledde vidare till flera projektarbeten efter examen.

– Jag hade jobbat en del med att inventera gamla byggnader. Att restaurera Almviks tegelbruk blev ett av mina första arbeten. Jag hade även fler restaureringsarbeten runt om i länet, bland annat Vinäs, Odensviholm och Helgerum.

Vad gör egentligen en byggnadsantikvarie?

– Ja det har jag fått förklara många gånger, skrattar Örjan Molander. Utbildningen är tvärvetenskaplig och jag har bland annat läst konst, byggnadsteknik och samhällsvetenskap ur ett historiskt perspektiv. Det handlar mycket om ett förhållningssätt, man får ”verktyg” för att kunna hantera renoveringen av gamla byggnader. Det är ett riktigt detektivarbete!

– Det är ett roligt jobb för många blir nyfikna och har alltid saker att berätta om hus och trakterna runt omkring och familjer som bott där.

Vill nå ut till fler

Efter tre år gjordes en förändring inom länsstyrelsen och Örjan Molander fick istället Kalmar läns museum som arbetsgivare.

– 1994 blev jag ansvarig för byggnadsvården inom museet, men fortsatte med i stort sett samma arbetsuppgifter.

1997 gjordes en omorganisation inom museet och Örjan Molander blev en av sex enhetschefer. Sedan 2010 är han chef för hela museet med 85 anställda samt extrapersonal.

– Förutom själva museet och besöksverksamheten där ansvarar jag för Eketorp på Öland, Stiftelsen Krusenstjernska Gården i Kalmar och Stiftelsen Wimmerströmska i Västervik.

Vad är viktigast för dig som chef?

– Det är att försöka göra museet mer känt, inte bara för utställningen om Kronan och besöksverksamheten. Vi måste nå ut till fler och hitta nya sätt att synas. Det gör vi bland annat genom den tidning som kommer ut ett par gånger per år. Sedan har vi ju de populära tidsresorna, något vi blivit kända för både nationellt och internationellt.

– Att det behövs helt nya grepp blev väldigt tydligt när vi stängde hela museet för att göra om brandskyddet och istället öppnade en filial i köpcentret Giraffen. Då nådde vi helt plötsligt ut till människor på ett helt annat sätt. Det blev väldigt lyckat och uppmärksammat.

Bevarande och utveckling

Vad gör du i Västervik just nu?

– Det finns mycket att göra när det gäller Wimmerströmska gården. Just nu städar vi upp efter ombyggnationen på vinden. Framöver skulle jag vilja visa alla samlingar som finns här, bland annat kläder. Jag försöker hitta forskare som kan intressera sig för allt som finns här.

Finns det någon plats som du känner lite extra för?

– Det finns mycket fint i centrala Västervik. Tyvärr är det ”de små förändringarnas tyranni”. Det sker en hel del förstörelse av gamla hus som många inte tänker på. Det kan vara byte av dörrar, fönster och andra små detaljer. Ventilationstrummor på tak är en annan sak. Sedan tycker jag att man gick för hårt åt Västerport vid renoveringen.

– Det är nyttigt att åka bort, man ser sin egen stad med nya ögon efter det.

Lena Dahlberg

Örjan Molander om Slottsholmenprojektet:

– Jag tycker absolut man ska bygga. Det är en chans som inte får missas. Det är dock viktigt att inte lägga sig platt, det ska vara både bevarande och utveckling.

 

Örjan Molander

Bor: villa i Kalmar, uppvuxen i Västervik

Familj: gift med Kajsa, barnen Matilda, 21, Per, 17 och Ingrid, 13

Husdjur: hunden Milton, katten Smilla och fiskar

Jobb: chef på Kalmar Läns Museum

Intressen: spelar klarinett i Stadsmusikkåren

Bra på: hus, har jobbat som byggnadsantikvarie i 20 år...

Gillar att: laga mat, gärna utan recept

Smultronställe i Västerviks kommun: Vinäs utanför Edsbruk

Sommarplaner: hälsa på vänner i Fjällbacka och eventuellt delta i Hasselörodden. ”Sonen ska flytta till Australien som utbytesstudent och en tjej från Italien ska komma i hans ställe, så det blir nog fullt upp”