• Jörgen Kurvinen och Jakob Dahlquist är några av de brandmän som kommer att åka runt med den nya vagnen i Västerviks kommun. ”Kom gärna in och titta och ta del av vår information”. Foto: Lena Dahlberg
  • Jakob Dahlquist visar hur man kan träna sig i att använda en brandsläckare på ett ofarligt sätt. Den här interaktiva övningen samt informationsfilmer och mycket annat matnyttigt finns i Räddningstjänstens nya informationsvagn.

”Information är en viktig och stor del av vårt uppdrag”

En vagn kommer lastad...

För ett par månader sedan invigde Räddningstjänsten i Västervik sin nya informationsvagn. En vagn som kommer att synas runt om i kommunen framöver. – Det blir både enklare och proffsigare att jobba med förebyggande brandsäkerhet på det här sättet, säger Jakob Dahlquist, brandingenjör.

Räddningstjänsten är skyldig att jobba med information, men hur man gör det är upp till varje kommun.

– Jag tror vi är ganska ensamma om det här sättet. I vår vagn finns allt samlat, både broschyrer, informationsfilmer och interaktiva brandsläckningsövningar, säger Jakob Dahlquist och visar hur man kan träna sig i att hantera brandsläckare genom att släcka en eld på en tv-skärm.

– Sedan finns ju vi här för att svara på frågor, tillägger Jörgen Kurvinen, brandman.

Hela kommunen

Informationsvagnen kommer att finnas med under olika evenemang runt om i kommunen.

– Vi vill vara där det är mycket folk helt enkelt. Framöver blir det på Seniordagen, speedwaymatcher, Hjorteds Motor- och Hantverksdag och under Loftahammarsutställningen, säger Jörgen Kurvinen.

– Vi åker gärna ut till fler arrangemang om vi har möjlighet. Kunskap och rätt utrustning bidrar till att människor känner sig trygga och att bränder aldrig uppstår. Och det är ju det som är meningen, avslutar Jakob Dahlquist.

 

Räddningstjänsten rekommenderar

- Brandvarnare: en fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en i varje sovrum.

- Pulversläckare: en pulversläckare på minst sex kilo fungerar bra.

- Brandfilt: hjälper dig att släcka mindre bränder.

- Spisvakt: en spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen.

- Utbildning: lär dig förebygga en brand. Räddningstjänsten både utbildar och informerar.