• LP-kontaktens kvinnoträffar består bland annat av, stående fr v: Pia Alkeblad, Barbro Nyborg, Christina Nilsson, Eva Byström, Monique Johansson och AnnLouice Immonen. Sittande fr v: Monica Hellgren och Josie Lejonqvist. Foto: Lena Dahlberg

”Här möter vi andra i samma situation”

Kvinnoträffarna betyder mycket

När ingen annan förstår och när behovet att bli lyssnad till är stort. Då känns det skönt att träffa andra som vet vad det handlar om. Det är syftet med LP-kontaktens kvinnoträffar.

Stämningen i lokalen på Fiskaregatan är avslappand och familjär. De tio kvinnorna känner varandra väl vid det här laget. De har olika bakgrund, åldrar och sysselsättning, men minst en sak gemensamt: de har på något sätt koppling till missbruk.

– En del av oss är fruar till missbrukare, eller före detta. Eller så har vi föräldrar, barn eller någon närstående som missbrukar. Kvinnor som själva är missbrukare, eller har varit, är också välkomna till våra träffar.

Stöd för fruar

Barbro Nyborg vet vad hon talar om. Hon är gift med Michael Nyborg som haft ett mångårigt missbruk men som numera är föreståndare för LP-kontakten i Västervik.

– De här månadsträffarna började som ”fruträffar” 1980. När männen togs in på behandlingshem var det aldrig någon som frågade efter hur vi fruar hade det. Träffarna startade som stöd för oss, för att vi skulle kunna träffa andra som hade liknande familjeförhållanden.

Tystnadsplikt

Monica Hellgren har varit med från start. Hon fick resa runt till andra LP-kontakter i Sverige för att lära sig hur man organiserade träffarna.

– På den tiden turades vi om att arrangera möten i olika städer, men numera sköter varje LP-kontakt sig själv.

– Vi är mellan 10 och 15 kvinnor i åldern 30 till 76 år som träffas en gång i månaden. Vi börjar alltid med en andakt och pratar ofta runt ett tema. Sedan blir det fika eller mat. Den som inte vill berätta om sig själv behöver inte, men de flesta tycker det är skönt att dela upplevelser.

– Det som sägs här stannar här, säger Eva Byström, diakon inom Västerviks församling.

– Du ska kunna prata om vad som helst och känna dig trygg med att det inte kommer ut på stan.

Citat: ”Det finns så mycket skam och skuld när det gäller missbruk. Kvinnor skäms ofta mer över att ha koppling till missbruk än vad män gör.”