• Frank Karlsson, Janne Olofsson, Monica och Lars Edoff hoppas få hjälp med renoveringen av Hamnmagasinet. Foto: Lena Dahlberg

”Det hade varit helt igenväxt här annars”

Den glittrande Verkebäcksviken passeras av mängder med bilar på riksväg 40. Bron erbjuder en fantastisk utsikt över vatten, gästhamn och bebyggelse. En vacker vy som ”byalaget” kan ta åt sig en del av äran för.

När hela området runt Verkebäcksviken höll på att växa igen för några år sedan tog folket i samhället tag i saken själva och bildade år 2000 föreningen Verkebäcks Byalag.

– ”Stene” Söderström var drivande i föreningen, säger Lars Edoff, ordförande. Han och några till högg träd och öppnade upp runt vattnet, röjde sly och klippte gräs. Bland annat. Till att börja med fanns det projektpengar, men sedan fem år tillbaka sköter vi allt ideellt.

Samlingsplats

Verkebäcks Byalag har cirka 120 medlemmar. Varje vår och höst är det arbetsdagar för att städa och hålla efter grönskan.

– Vi sköter området ända bort till järnvägsstationen. Där betar numera våra får.

När byalaget behövde en samlingsplats införskaffades en serveringsvagn. Föreningen ordnade även med sittplatser och en grill.

– Vår dröm är att få ordning i Hamnmagasinet så att vi kan vara där inne. Vi har påbörjat en renovering, med föreningens pengar och egna arbetsinsatser. Sittplatser finns också.

Kök och toaletter

Tjustfastigheter AB äger Hamnmagasinet, en byggnad från 1800-talet som tjänstgjort som förråd för gods från järnvägen och båttrafiken för länge sedan.

– Byggnaden har förfallit under många år. För ett par år sedan fick vi ett bidrag genom Kustlandet så att vi kunde gjuta ett golv.

– Med egna medel har vi bytt hanbjälkarna, ett första steg att förhindra att taket rasar in.

Byalaget har också grävt för vatten, el och avlopp och hoppas nu att Västerviks kommun ordnar med indragningen.

– Vi har även byggt två toaletter och ett kök, men inget fungerar ju än.

Ingen uppskattning

Byalaget har viss inkomst från medlemsavgifter, höst- och vårloppis, vinterupplägg av båtar och det populära strömmingsfisket, som varar från islossning till midsommar.

– När det är som mest kommer det runt 250 personer per dag för att fiska. Vi säljer kaffe och korv från serveringsvagnen.

De pengar byalaget får in investeras i Hamnmagasinet. En byggnad de inte ens vet om de får behålla.

– Man kan ju tycka att det ska uppskattas med ideellt arbete. Vi har lagt cirka 100 000 kronor på Hamnmagasinet. Det måste väl vara värt något.