• Gunvor Hedlund ser till att Carl-Ivar Johansson har det bra under tiden dialysen genomförs.
  • Birgit Ohlsson från Högsby är en av Gunvor Hedlunds patienter på njurmottagningen.

”Det finns ett stort behov av donerade njurar”

På dialysmottagningen på Västerviks sjukhus råder en trivsam och välkomnande atmosfär. Här känner personal och patienter varandra väl. - Kommer du hit fyra, fem gånger i veckan under flera år lär vi ju känna varandra ganska bra, säger Gunvor Hedlund, sjuksköterska.

Till dialysmottagningen kommer regelbundet 27 patienter för att få så kallad bloddialys. Tre till fem gånger per vecka, tre till fem timmar åt gången.

- Det är jobbigt, både för hjärta och själ, att vara bunden till dialysen. Vi önskar verkligen att fler skulle kunna tänka sig att donera. Det råder brist på donerade njurar, både från levande och avlidna donatorer, säger Gunvor Hedlund som arbetar som sjuksköterska på njurmottagningen.

Dialys i tio, tolv år

Om du lider av njursvikt kommer du till njurmottagningen. Gunvor Hedlund tar blodprover och blodtryck, diskuterar läkemedel och ser till att patienten får träffa apotekare, dietist och sjukgymnast.

- Vi pratar även om hur framtiden ser ut, fortsatta behandlingar och en eventuell transplantation.

När njursvikten blir värre är bloddialys den vanligaste behandlingen, men även påsdialys förekommer.

- Patienten kan fungera väl med dialys i tio, tolv år. Men förr eller senare måste en transplantation göras. Vem som ska transplanteras eller inte bestämmer inte vi, det avgör transplantationscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, berättar Gunvor Hedlund.

Brist på organ

En levande donator är att föredra eftersom patienten då kan få sin nya njure direkt. Väntelistan på njurar från avlidna donatorer är fyra år.

- Det är viktigt att veta att det inte behöver vara en nära anhörig. Det kan även vara en vän som tycker det känns rätt att donera. Nu för tiden behöver inte blodgruppen stämma, det går att behandla innan transplantationen.

En donationsutredning tar sex månader och donatorn kan när som helst välja att avstå.

- Det är mycket viktigt att det är frivilligt och genomtänkt.

Den som vill donera organ kan registrera sig i donationsregistret.

- Det är skönt för de anhöriga att inte behöva ta ett beslut om donation när det gäller en avliden anhörig. Vi önskar verkligen att fler registrerar sig eftersom det råder stor brist på både njurar och andra organ, säger Gunvor Hedlund.

Lena Dahlberg

Ev citat:

”En frisk person klarar sig alldeles utmärkt med bara en njure”