• Mattias Nordqvist jobbar med arbetsplatsanpassning. Foto: Lena Dahlberg

”Alla ska få samma förutsättningar i arbetslivet”

Även om du har en funktionsnedsättning ska du få hjälp och möjlighet till stöd som gör att du kan komma in på arbetsmarknaden. Det säger Mattias Nordqvist från Pomona, ett företag som samarbetar med Arbetsförmedlingen när det gäller stöd till personer som behöver hjälp tillbaka till ett arbete.

Mattias Nordqvist jobbar med pedagogiskt stöd och arbetsplatsanpassning, på många olika sätt.

– För oss är det viktigt att alla ska få samma förutsättningar att klara av en arbetssituation. I Mikael Miettinens fall är det viktigt med struktur samt hjälpmedel och strategier för ökad minnesförmåga.

Olika sorters stöd

I december 2012 kopplades Mattias Nordqvist in för att stötta Mikael Miettinen i hans arbete som fastighetsskötare.

– Har man en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få hjälp av oss via Arbetsförmedlingen. Mikael Miettinen har fått stöd med olika tekniska hjälpmedel som till exempel en smartphone med anpassade program och menyer, synkroniserad kalender och en smartpen som läser anteckningar och spelar in, säger Mattias Nordqvist.

Hjälpmedel och strategier är anpassade utifrån Mikaels nedsättning och de arbetsuppgifter han ska klara av.

– Han har även fått hjälp med hur han ska tänka och strukturera sin dag, hur bildserier kan vara ett stöd och med handlingsplaner om något oförutsett inträffar.

 

Citat:

”En individuell anpassning, både när det gäller hjälpmedel och strukturer. Det är grunden för att komma tillbaka till ett arbete.”